Privacyverklaring WillieWinkel

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. WillieWinkel BV waar schaakzaak.nl een onderdeel van is acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

WillieWinkel BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze (web)winkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door je gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
  Registreren
  Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je jezelf eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners kunnen jou zelfstandig benaderen voor acquisitiedoeleinden.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

WillieWinkel BV
Beneluxbaan 11
5121 DC  RIJEN
info@schaakzaak.nl
0852101610

Lijst van door ons verzamelde cookies

Onderstaande tabel geeft aan welke cookies wij gebruiken en wat ze doen.

COOKIE NAAMCOOKIE BESCHRIJVING
CARTDe verbinding met het winkelmandje.
CATEGORY_INFOSlaat de categorieinformatie op de pagina op zodat deze sneller geladen wordt.
COMPAREDe producten die je in de vergelijkingslijst hebt opgeslagen.
CURRENCYJouw voorkeur van betaaleenheid.
CUSTOMEREen beveiligde versie van jouw klantnummer in deze winkel.
CUSTOMER_AUTHEen indicatie die aangeeft of je ingelogd bent.
CUSTOMER_INFOEen beveiligde versie van de klantengroep waartoe je behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSSlaat de Klanten Segment ID op.
EXTERNAL_NO_CACHEEen vlag die aangeeft of caching aan of uit staat.
FRONTENDJouw sessie ID op de server.
GUEST-VIEWBiedt gasten de mogelijkheid om hun orders te bewerken.
LAST_CATEGORYDe meest recente categorie die door je werd bezocht.
LAST_PRODUCTHet meest recente product wat door je werd bezocht.
NEWMESSAGEGeeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHEGeeft aan of het wel of niet toegestaan is om het cache te gebruiken.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTEen link naar informatie over je winkelmandje en ‘recent bekeken’ informatie wanneer je hiernaar vraagt.
POLLHet ID van de polls waar je recent op hebt gestemd.
POLLNInformatie over op welke polls je hebt gestemd.
RECENTLYCOMPAREDProducten die je recent hebt vergeleken.
STFInformatie over producten die je hebt aanbevolen aan vrienden.
STOREDe winkel of taal die je hebt geselecteerd.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEGeeft aan of je cookies accepteert.
VIEWED_PRODUCT_IDSDe producten die je hebt bekeken.
WISHLISTEen beveiligde lijst van artikelen op jouw verlanglijstje.
WISHLIST_CNTHet aantal producten op jouw verlanglijstje.
GOOGLE ANALYTICSCookie t.b.v. gebruikersstatistieken
AFFILICATE COOKIEvan het affiliate-netwerk; Tradetracker, Beslist en Zanox. Hiermee wordt gekeken, indien je van een website afkomstig bent die is aangesloten bij een van de eerdergenoemde partijen.
QACVoor het tonen van “snel bestellen” in de winkelwagen.
WBC_TRACKING_COOKIEVoor het vergaren van verkoop statistieken
VE-INTERACTIVEOndersteund het affiliate-netwerk Tradetracker.
RETARGETINGToont u relevantie aanbiedingen buiten schaakzaak.nl op basis van jouw gedrag op schaakzaak.nl.